Wednesday, 20 July 2016

அரசையோ /அரசின் கொள்கையையோ விமர்சனம் செய்யும் அரசு ஊழியர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் 'இது ட்விட்டர் ,முகநூல் ,வாட்ஸஅப் என சமூக வலைத்தளங்களுக்கும்  பொருந்தும் .
                     அண்ணா அடக்கி வாசியுங்க !

Centre Plans To Bar Its Officials From Making Any Criticism Of Govt On Social Media
Minister of State for Personnel Jitendra Singh
Minister of State for Personnel Jitendra Singh
Right now, the conduct rules do bar government officials from criticizing the government on a radio broadcast, communication over any public media, in any document, in any communication to the press or in any public utterance.

However, to make the rules specific to social media given presence of many officials on the same, a note is now proposed to be added to the All India Service (Conduct) Rules, 1968 saying: “The member of service shall also not make any such statement on television, social media or any other communication application. The word ‘Document’ may also include a caricature.”


This implies that any criticism of the government or its policies on social networking sites like Twitter and Facebook or on social networking groups like WhatsApp or through the officer drawing out a caricature will also attract disciplinary action under the Conduct Rules. The step comes after a committee constituted to review All India Service Rules has proposed certain amendments to the Conduct Rules.

Under the rules, a statement by an official is considered critical of the government if it has the effect of an adverse criticism of any current or recent policy or action of the Central Government or a State Government, which is capable of embarrassing the relations between the Central Government and any State Government or which is capable of embarrassing the relations between the Central Government and the Government of any Foreign State. All such statements by officials will not stand barred on social media.

In the context of social media, the government however wants to introduce a provision allowing government officials to participate in any public media including social media websites without the prior sanction of the government if the same is required by the officer as part of bonafide discharge of his duties. Many officials have joined Twitter and Facebook to communicate government decisions and the provision seems to be aimed at the same.

The government also plans to tweak an existing rule and plans to specify that government officials can take part in “simple and inexpensive entertainment events arranged by public bodies or institutions”.

In another tweak to the conduct rules, the government plans to introduce a provision whereby the official will be required to intimate the government of the purchase of an asset like automobiles or household equipment only if its value exceeds two months of his basic pay.

Thursday, 14 July 2016

7th Pay Commission...........

Change in Postal Assistant Grade Pay !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


The 7th Pay commission has rejected the request for upgrading grade Pay for Postal Assistants . But the Department has suggested for upgrading the Pay Scale on the present Multitasking Work of Postal Assistants and introduction of  INDIA POST PAYMENT BANK .


The recommendations by the Department has been found approved by the Ministry of Communications & IT for upgrading the Grade Pay for Postal Assistant from 2400/- to  2800/-Hence , there is larger scope for the Postal Assistants cadre grade pay enhancement from 2400/- to 2800/-....


Lets hope Positively


Predicta-news

Tuesday, 12 July 2016

7th CPC Gazette Notification by tomorrow ??????
question mark images க்கான பட முடிவு It is expected by all Central Government employees that the Gazette Notification of 7th CPC implementation will be placed tomorrow..

Today there were only 2 notifications from MOC & IT . It is learnt that the full notification would be declared in the Central Gazette by tomorrow or by this saturday.....
question mark images க்கான பட முடிவு The notification will provide clear picture on various accepted recommendations by the Government and modifications as to various items recommended by the 7th CPC..
question mark images க்கான பட முடிவு The unions have clarified that the employees would be able to draw new pay scales by July 2015..

question mark images க்கான பட முடிவு However , it will not be possible to draw pay in july if notification is delayed.

The Pay Drawing officers / Accounts officers have raised concerns that only after receipt of fixation examples for various pay and enhancement of cadres are being clearly drafted , the consideration for july 2016 will be possible .
question mark images க்கான பட முடிவு

" we are not sure about the drawal by July..... may be in august ....and only after we receive clear memorandum from the finance ministry" said a pay drawing officer "

" Many II MACP aspirants may have to loose a couple of thousands in fixation" as per the new matrix..
question mark images க்கான பட முடிவுquestion mark images க்கான பட முடிவு

Predicta- Delhi.

Monday, 11 July 2016


                                                     WISHES FOR A HAPPY RETIREMENT 

AND 


RED SALUTE 

TO 

COM SRI VENKATESH

FORMER CIRCLE PRESIDENT

AIPEU GROUP C 

TAMILNADU CIRCLE


தமிழ் மாநில அஞ்சல் மூன்று சங்கத்தின் முன்னாள்  தலைவர்  

தோழர். J. ஸ்ரீ வெங்கடேஷ் அவர்கள் 
 கைபேசி  09444226540
இன்று (11.07.2016) காலை இலாக்காவிலிருந்து 
தன் விருப்ப ஓய்வு பெறுகிறார்.
அஞ்சல் மூன்று சங்கத்திலும் NFPE  இயக்கத்திலும் அவர்  
ஆற்றிய  பணி அளப்பரியது. சொல்லாற்றல் , அறிவாற்றல் , 
ஆளுமைப் பண்பு , மாநாடுகளை தலைமை தாங்கி நடத்திச் செல்லும் அவரது சீரிய  பாங்கு,  தோழமையோடு அனைவருடனும்  
அவரது பழகும் குணம் ,  தான் எடுத்துக் கொண்ட 
கொள்கைகளில்  சமரசமில்லா குணம் , அதிகாரிகளுடன்  
ஊழியர்கள் பிரச்சினைகளில் அவரது 
வாதிடும்  பாங்கு  என்று எல்லாவற்றிலும் தனி 
முத்திரையைப் பதித்தவர்  தோழர் . ஸ்ரீவி  அவர்கள் . 

அவரது சொந்த காரணங்களுக்காக அவர்  தன்  விருப்ப  ஓய்வில்  சென்றாலும்  அவரது  தன் விருப்ப  ஓய்வு  என்பது  தமிழக அஞ்சல் மூன்று   இயக்கத்திற்கு நிச்சயம் ஒரு பாதிப்பை   ஏற்படுத்தும்.  
அவர் தன் விருப்ப  ஓய்வில் சென்றாலும் இயக்கத்திற்கு  நிச்சயம்  
அவரது பணி  தொடர்ந்து  கிடைக்கவேண்டும்  என்று  விரும்புகிறோம். அவரது  வருங்காலம்  மேலும்  சிறப்புற அஞ்சல் மூன்று 
மாநிலச்   சங்கம் மனமார  வாழ்த்துகிறது.


NFPE Coimbatore wishes him a very happy

 retired life...............D. Ebenezar Gandhi

Divisional Secretary


Friday, 8 July 2016

Implementation of 7th CPC Pay and Allowances ....


Consequent approval by Central Cabinet the 7th CPC recommendations on 29.06.2016 . They are to be implemented in the due course.

Preparation for Gazette notification and other formalities are underway.........

The Recommendations of the 7th CPC will be implemented as such approved by Cabinet..

The minimum Pay ie 18000/- and the fitment factor 2.57 would be ordered along with the other administrative recommendations relating to cadre / Posts.

All employees ( in all grade Pay ) to get their current basic pay multiplied by 2.57 ( irrespective of any grade pay ) and fix it with the next corresponding table in their pay matrix ..All Ministries will take up issues separately where the CPC has not come to a consensus in the report..

Hence the fear that the implementation will take another four months does not arise.

Committees to be formed...

1. Anomaly Committee for anomalies arising out of implementation.

2. Committee to look into the recommended abolition of allowances by CPC and restructure thereto.

3. High Level Committee for reconsideration of Minimum Scale and Fitment factor ..

4. Committee for analyzing the NPS system..

All committees are expected to submits its report in four months...from the date of Cabinet approval and High level committee for reconsideration of Minimum Scale and fitment factor from 06.07.2016..


The Implementation orders from Finance Ministry to all other Ministries after gazette notification is expected within 20th of this month...
Implementation of 7th CPC Pay and Allowances ....


Consequent approval by Central Cabinet the 7th CPC recommendations are to be implemented in the due course.

Preparation for Gazette notification and other formalities are underway

The Recommendations of the 7th CPC will be implemented as such approved by Cabinet..

The minimum Pay ie 18000/- and the fitment factor 2.57 would be ordered along with the other administrative recommendations relating to cadre / Posts.

All Ministries will take up issues separately where the CPC has not come to a consensus in the report..

Hence the fear that the implementation will take another four months does not arise.

Committees to be formed...

1. Anomaly Committee for anomalies arising out of implementation.

2. Committee to look into the recommended abolition of allowances by CPC and restructure thereto.

3. High Level Committee for reconsideration of Minimum Scale and Fitment factor ..

4. Committee for analyzing the NPS system..

All committees are expected to submits its report in four months...from the date of Cabinet approval and High level committee for reconsideration of Minimum Scale and fitment factor from 06.07.2016..


The Implementation orders from Finance Ministry to all other Ministries after gazette notification is expected within 20th of this month...
good news photos க்கான பட முடிவு

POSTMASTER CADRE OFFICIALS

Grade Pay of Postmaster Grade-I to be enhanced to 4200/-

Postmaster Grade II to be enhanced to 4600/-

Postmaster Grade III to be enhanced to  4800/-

   The Department has suggested the above recommendations to the empowered committee wherein the Government has directed the concerned Department to decide.

   Hence it is learnt that the Department would enhance the Grade Pay of Postmaster Cadre.


                  Issues relating  to individual Posts / Cadres

to be Decided by the Concerned Ministries


  Apart from the pay, pension and other

 recommendations approved by the Cabinet, 


it was decided that the 

concerned Ministries 

may  examine the issues 

that are administrative in  nature , 

individual post/ cadre specific

 and 

issues in which the Commission 

has not been

 able to arrive at a consensus .